Varmforzinkning & Deep-Spin proces.

  Ved varmforzinkning foregår processen således at man
nedsænker emnet/konstruktionen i en zink-smelte, som har en
konstant temperatur på 450-462 grader.
Er der lagtykkelseskrav fra kundens side (MY-krav), holder man emnerne
i badet i længere tid, end hvis der IKKE er lagtykkelses
krav.
Kunderne til varmforzinkning er mange, og specielt smedier,
maskinfabrikker, vindmøllefabrikanter samt fabrikanter af skibsdele
og gadeinventar er overrepræsenterede. 

   Ved deep-spin galvanisering forståes, at man nedsænker emnet
i en zink-smelte (akkurat som ved en varmforzinkning-proces), men
ved deep-spin processen centrifugerer man efterfølgende emnerne.
Herved får man en utroeligt præcis galvanisering.
Denne type galvanisering benyttes ofte til små ting såsom 
skruer, søm, små beslag mv.
Deep-Spin processen har altså klare fordele idet man sparer tid. Delene er 100% færdige, når de har været dyppet og efterfølgende
centrifugeret. 
Dette system er ultimativt til lange serier, og kan i praksis passes 
af kun 3 arbejdere:
1. Passer kransystemet og fylder tromlerne med emner.
2. Passer gryden.
3. Tømmer tromlerne og pakker emnerne.


Mere information omkring varmforzinkning....

Da mange kunder verden over benytter sig af varmforzinkning, er det
også nødvendigt med ordentlig information omkring processerne &
forbehandlingen i forbindelse med varmforzinkning af stålkonstruktioner.

Dét at varmforzinke, er ikke "bare" at smide noget rustent jern i et
kar indeholdende flydende zink!!!! 

Billedet ovenfor illustrerer rimeligt, hvordan man varmforzinker.
Som det ses ovenfor udgør syrebejdsning og adskillige skylletrin
store dele af forarbejdet i forbindelse med varmforzinkning. 

   Før man kan begynde behandlingen, kontrolleres emnerne af
operatøren/arbejderen. Han tjekker om emnerne er fri for fedt, olie
og rester af maling. Er emnerne fri for maling mv., kan arbejderen
begynde at tjekker om kunden har boret hullerne korrekt - og om han
selv har hængt emnerne korrekt op således at hullerne også virker
efter hensigten = at lede ellers indespærret luft ud af hulrum samt i
modsatte ende at lede den flydende zink ud af hulrum og lukkede
steder. Altså, borer man hullerne til LUFT og UDLØB.  

   Hvis emnet er alvorligt angrebet af korrosion eller emnet er
overmalet, kan det blive nødvendigt at sandeblæse emnet, før man
arbejder videre.

Hvis de, som kunde, skal have et emne eller en konstruktion
varmforzinket, og er de i tvivl omkring boring af huller eller anden
klargøring til galvanisering - så henvend dem trygt til deres
varmforzinker.