De to forskellige forarbejdningsmuligheder.

Sandblæsning eller syre ?? 

Før en overfladebehandling indenfor stål-området finder sted,
bliver emnet bearbejdet vha. én af de to mest brugte metoder:
* Sandblæsning
* Afsyring
   Ved sandblæsning undgår man at belaste miljøet så kraftigt, 
og nogle metaller såsom aluminium & blik tåler tilmed
ikke syrebehandling. Disse sandblæses ej heller - disse to
metaller glasblæses!
   Ved afsyring dyppes emnet i enten en saltsyre eller en 
xxxx-syre opløsning.
Hvor kraftig syre-opløsningen bør være, afhænger af syrens
formål. Hvis syren "bare" skal fjerne rust på jernets overflade, er
en syre på 14% nok. 
Ved omgalvanisering, skal syren arbejde hårdt, og her benytter man
en syre på 70%.
Procent-tallet indikerer hvor meget syre der er i opløsningen.

FOR MERE MILJØ INFORMATION OMKRING NETOP SYREBEHANDLING & SANDBLÆSNING,
BØR DE KIGGE PÅ MILJØSIDEN, SOM SNAREST VIL BLIVE SAT OP ONLINE!!!!Nyere tiltag....

 I disse moderne og miljøbevidste tider, fokuseres på mere miljø-
samt genanvendelses-venlige produkter på mange området - heriblandt også
overfladebehandling af jern/stål.

På syreområdet er der ikke sket meget (pånær vedr. miljøcertificering),
men den kvarts-sand som er blevet brugt (og stadig bliver det mange steder)
har længe været beskyldt for at være for dårlig.
Det dårlige herved, er ikke sandets kvalitet, men derimod især 2 andre 
fakts:

* kvarts-sands genanvendelighed er meget ringe.
* Kvarts-sand skulle efter sigende medføre "sten lunger".

   Med disse to dårlige sider ved brugen af kvarts-sand for øje er mange,
heriblandt få danske producenter af blæsemidler (f.eks Ferlov A/S) gået
igang med at forske i alternativer til kvarts-sand.
Resultaterne er mange, og spændende.
Bla. har et amerikansk firma lanceret både plastpartikler, nøddestykker 
samt savsmuld som blæsemidler til forskellige arbejdsopgaver.

Andre firmaer igen, har lanceret stål-shot (små runde stålkugler) som
ikke slåes i stykker ved brug. Disse stålkugler, plastpartikler mv. er
altså langt mere genanvendelses-venlige end kvarts-sand som jo bliver til
støv ved brug (med kun en meget ringe genanvendelsesmulighed).
Der er også bedre egenskaber ved de nye tiltag. F.eks kan plastpartikler
fjerne powder-coating (pulver lakering) hvilket kvarts-sand ikke kan uden
at skulle bruge meget lang tid på arbejdet (af flere omgange!).

Derfor er mulighederne idag mange, men også dyrere end kvarts-sand, 
hvilket i sig selv forklarer hvorfor mange stadig bruger kvarts-sand!
Hertil kommer, at blæsehallerne som skal bruges med øje for 
genanvendelse af blæsemiddel, kører med avancerede 
sortere/filtreringssystem, hvilket også gør selve blæsehallerne 
dyrere end alm. blæsehaller, som lige så godt kan være et lukket 
rum i enden af et større lokale (forsynet med udsugning selvfølgelig).

Desuden kan nævnes slyngerensningsanlæg til mindre emner. Et 
slyngrensningsanlæg består af en tromle (hvori emnerne lægges). 
Denne tromle kører stille rundt, mens et slynghjul kaster stål-shot 
mod tromlen (og dermed emnerne heri).
Moderne slyngrensningsanlæg kører efter genanvendelsesprincippet, 
hvilket betyder at systemet lader de knuste, delvist knuste og 
hele stål-shot cirkulere i systemet et x-antal gange, før blæsemidlet 
bør smides væk til fordel for en ny beholdning.

På denne side vil senere komme mere information omkring
standarden DS/ISO 8501-01 (rust- og ruheds-klassificeringsstandarden.