Weblog (Online måneds rating)
Månedens rating incl. kommentar/er.

Home

Månedens rating incl. kommentar/er. | Kontakt information

Her vil de så i ro & mag kunne læse om vore interesse-virksomheders samt vore datterselskabers standpunkt, deres markeder, månedlig rating samt evt. ordrer af væsentlig betydning.

rating-kurser år 2002

Rating kurs pr. 15/7 2002 = 332.
Rating kurs pr. 1/8 2002 = 340.
Rating kurs pr. 22/11 2002 = 250.
 
Halvårs regnskaber
I slutningen af august måned 2002 offentligtgjorde to af vore største interesse-virksomheder deres halvårs regnskaber.
Vi har nu modtaget begge, og det ser således ud, at den ene klarede sig pænt, mens den anden fremviste negativt regnskab.
 
D. 3/10 2002:
3 andelshavere ud af selskabet. Senere købes yderligere 2 personer ud af selskabet.
 
D. 19/10 2002:
Vort gamle datterselskab P.S.I. modtager engangsordre fra dansk kunde.
 
D. 1/11 2002:
P.S.I. modtager ordre fra engelske marked.
 
D. 21/11 2002:
P. Søndergaard Industrier Holding opkøber konsulentfirmaet Scan Firm I/S.
Firmaet standses straks efter opkøbet - med henblik på væsentlige ændringer, effektivisering og sats på nye markeder.
Scan Firm I/S ventes kørende igen pr. 1/5 2003. 
 
D. 22/11 2002:
Årsregnskab for P.S.I. Holding udarbejdet. Viser overskudsgrad på 33,6%.
 
I samme anledning offentliggøres at vi lukker datterselskabet P.S.I. til fordel for hele to nye, som beskæftiger sig med akkurat det samme som P.S.I. har gjort til nu.

Rating-kurser år 2003
 
Rating kurs pr. 1/1 2003 = 149.
Rating kurs pr. 1/2 2003 = 160.
Rating kurs pr. 1/3 2003 = 162.
Rating kurs pr. 17/3 2003 = 199.
 
Kommentar til sidste nye officielle rating-kurs.
Den fine vækst i P.S.I. Holdings rating-kurs skyldes ikke bare at det endeligt begynder at køre suverænt for vore interesse-virksomheder, men skyldes især også vore egne datterselskabers aktiviteter.
Således har vi nu endeligt stykket Scanfirm´s fremtidige program sammen, samt sat de rette medarbejdere på dette datterselskabs aktiviteter.
Desuden har vort datterselskab Søndergaard Overfladeteknik rimelig eksport-succes.
Hertil kommer dette datterselskabs medvirken i projektet GalvaWest - mere herom senere.  
 
 
 

Not online just yet....