Hvad er metalisering ?

Metalisering er både godt, og populært. Især til ting som ønskes 
gjort mere varmebestandige end jern. F.eks motordele, traktordele &
 maskindele iøvrigt. 
Metalisering foregår enten vha. autogen anlæg (ældre metode) eller 
vha. lysbue-anlæg.

Trådtyperne er som følger:
* Zink 
* Aluminium
* Zink/Aluminium
   Zinklegeringens egenskaber er som varmforzinkningens. 
Derfor må zink helst ikke bruges hvor der kan ske kemisk nedbrydning,
da dette vil gå meget stærkt, og emnet vil derefter ruste. 
Zinklegeringen klarer sig bedst i neutralt/basisk miljø, og pålægges 
ofte i lagtykkelsesintervallet 50-200my. 
Zinklegeringen BØR ALTID slutbehandles med maling (Duplex).
   Aluminium har et højere smeltepunkt end Zink. Dette bevirker at 
aluminium er zink langt overlegen i forbindelse med emner, som fremover
måske opvarmes stærkt.
Endvidere danner aluminiumslegeringen en sej oxidhinde, som er meget 
træk-stærk.
Aluminiumslegeringen er overlegen i sure miljøer og modstår endvidere 
en række kemikalier.
Derfor benyttes aluminium oftest af kunder indenfor Off-Shore.
I fremtiden vil aluminium blive foretrukket som metaliseringsmiddel, 
især hvad angår de fremtidige havmølleparker.
   Zink/Aluminium består af 85% zink og 15% aluminium. Denne legering 
forener zinks gode katodiske egenskaber med aluminiums større kemiske, 
mekaniske og termiske bestandighed.
Salttåge- og SO2 tests viser fordoblet levetid 
(i forhold til ren zink-legering).


Metalisering går mod en endnu lysere fremtid.

Metallisering er kort sagt en art maleproces, som foregår ved hjælp af
et autogenanlæg eller lysbueanlæg samt trådmedie (eks. zink, zink/aluminium
eller aluminiumstråd) som indblæses på emnet via flammen! 
(se billederne på siden)

Generelt er kunderne ved metalisering meget forskellige. Nogle kunders 
emner er simpelthen for store til at kunne varmforzinkes (som billedet
øverst på siden viser), andre kunders emner kræver en speciel legering
indvendigt og en anden udvendigt (f.eks rørstammen i en vindmøllekonstruktion).
I sidste ende kan emnerne være for kompliserede til at de overhovedet 
kan varmforzinkes.
   Set med business-øjne, kan vi se at metalisering ikke har været så 
populært tidligere, men med ideerne omkring store hav-vindmølleparker på 
op mod 100 vindmøller på én kunstig ø, må metalisering synes aktuelt for alvor.   På billedet ovenfor ses autogenanlæget i baggrunden (i daglig tale også 
kaldet skærebrændersæt).
   Og på billedet nedenfor ses et lysbueanlæg. 
Fordelen ved at benytte et lysbueanlæg er at man sparer meget tråd. 
Faktisk forbruger et lysbueanlæg 3 gange mindre tråd, end det aldrende 
autogenanlæg. 
Men lysbueanlæget er altså også 3 gange dyrere end et autogenanlæg!