Go kvalitet.....hvad er det og hvad koster det ?

Kvalitet ? Hvad opfatter vi som god kvalitet & hvad opfatter kunden
som værende god kvalitet ? Hvad koster god kvalitet i kroner og
ører ? Kan man måle kvalitet & kategorisere dette begreb ?
Kan man sælge god kvalitet til en rimelig og fornuftig pris ??

Man kan ikke umiddelbart standardisere kvalitet og sige at DET der er
overfladebehandling i god kvalitet - for synes kunden ikke at
overfladebehandlingen af hans emner er udført i en god kvalitet, så
har vi balladen.

Måske står kunden og skal videre sælge de emner, som vi
overfladebehandler for ham. Er overfladebehandlingen, efter købers
mening, ikke udført i en god kvalitet er hans emner også gjort
usælgelige eller ihvertfald sværere at afsætte for ham. 
Hvis han, efter at have konstateret at overfladebehandlingen af hans 
emner ikke er udført i en god kvalitet, henvender sig og får et
flabet svar eller dårlig betjening....så mister vi ham som kunde!!!!! 
Derfor er første tip i min kvalitetsgennemgang som følger:

* Erkend fejlen med et smil og gør arbejdet om - UDEN beregning (med
mindre kunden har ønsker om yderligere overfladebehandling). 


Tænker vi med kunden, på kunden og på kundens kunder (slutbrugeren),
er vi bedre rustet, når det gælder om at udbyde overfladebehandling i
god kvalitet.
Kortest sagt, bør vi i så vid udstrækning som overhovedet muligt,
tænke kundebevidst. Samarbejdet med kunden skal være der fra starten 
- så er forståelsen for "svipsere" også større, hvis vi skulle have
en travl dag og "emnerne bare skal ud til kunden i en fart".
Rådgivning omkring udformning af emnerne, rådgivning omkring
overfladebehandling af kundens emner samt et godt forhold til kunden,
er nogle af nøglefaktorerne ved mit næste tip i min
kvalitetsgennemgang.
Men før jeg giver næste tip, vil jeg gerne have dig til at forstå, at
kvalitet ikke er "noget" som chefen bestemmer hvad er. Man må huske,
at kvalitet er et ret flydende begreb, og at arbejderen som håndterer
emnet faktisk også har sin personlige mening om, hvad der er god
kvalitet & hvad der er mindre god kvalitet.
Netop hvad angår overfladebehandling, er kvaliteten i høj grad givet
ud fra følgende faktorer:
* Maskinen
* Medarbejderen
* Slutkontrollen.
Disse tre faktorer giver til sammen, den bedst mulige kvalitet. Først
er det et must at maskinparken/fabriksinventaret i orden, og at
medarbejderen har det rigtige værktøj til sin rådighed.
At renholde udstyr, og jævnligt kontrollere, at alt fungerer 110% er
første del af vejen mod en god kvalitet. 
Medarbejderens kvalitetsbevidsthed er også en væsentlig (omend DEN
væsentligste) faktor. Det er vigtigt at medarbejderen som
overfladebehandler emnet har god kvalitetssans, og at han også har en
vis følelse med, hvad kunden opfatter som god kvalitet. 
Skulle der være fejl ved anlægget, er det også af største betydning,
at medarbejderen straks delagtiggør værkføreren eller arbejdslederen
heri. Kun på den måde, kan man sætte en effektiv stopper for ringere
kvalitet givet af maskineriet!      
Slutkontrollen omfatter MY-måling (lagtykkelsesudmåling), visuel
kontrol samt evt. kontrol af, om emnerne er pakket korrekt &
forefindes i det antal som kunden indleverede.
En MY-måling foretages elektronisk, og er derfor ikke noget man kan
snyde med eller slække på. Det der er væsentligt ved slutkontrollen
er, at det IGEN er en medarbejder, som udfører denne, og at han (som
føromtalt) gerne skal have en god kvalitetssans, god ordenssans samt
et fornuftigt indblik i, hvad kunden forventer.  
Tip 2 ved min kvalitetsgennemgang er således:

* Højest opnåelige kvalitet er den, som kvalitetsbevidste
medarbejdere, en velfungerende maskinpark & en grundig slutkontrol
til sammen kan gi.

Generelt kan man sige, at god kvalitet er det, som sælger & køber kan
blive enige om, er god kvalitet.  


Økonomi & kvalitet & økonomien i god kvalitet.

Denne del af siden er under konstruktion, men vil komme til at
omhandle økonomi og kvalitet.
Hvad koster god kvalitet i gode danske kroner & ører ? Hvordan
minimerer vi dette beløb ? Hvordan prissætter vi god kvalitet ?
Hvordan gør man medarbejderen mere kvalitetsbevidst & hvad vil det
sige at "investere i god kvalitet" ?